Labratorium Nanostruktur

— demonstracje, pokazy

Zapoznanie się z fizyką i metodami obserwacji świata atomów uczestnicy mogą sami wykonywać badania nanostruktur (struktury w skali nanometrów (10-9 m) na powierzchni wybranych materiałów przy użyciu mikroskopu skaningowego. Mogą sami analizować dane, np. wykorzystywanie programu komputerowego do otrzymania profilu wysokości i obrazy dwu- i w trójwymiarowej topologii powierzchni.