Laboratorium Neurodydaktyki

— warsztaty

Badanie mechanizmów widzenia, monitorowanie pracy serca, fale mózgowe.