Pokazy eksperymentów fizycznych

— demonstracje, pokazy

Ciekawe własności ciał w niskich temperaturach, pokazy z ciekłym azotem.