Wielkie moce małego Elektronu

— demonstracje, pokazy

Celem pokazu połączonego z poprzedzonym go krótką prezentacją jest przybliżenie pojęć związanych z elektrostatyką i oddziaływaniami kulombowskimi. Pokazy będą prezentowane w sali 514 w Instytucie Fizyki. Instytut Fizyki posiada szeroką bazę dydaktyczną umożliwiająca przygotowanie i przeprowadzenie ciekawych pokazów z tej dziedziny fizyki. Nie ma ograniczeń na wiek uczestników pokazu.