To co w skale niewidoczne gołym okiem, czyli jak zobaczyć mikroskamieniałości?

— warsztaty

Od skały do mikroskamieniałości, czyli co robią mikropaleontolodzy, aby wypreparować ze skały mikroskamieniałości. Warsztaty poświęcone technikom preparacji, rodzajom mikroskamieniałości i ich oznaczaniu pod mikroskopem.