Salon Kartezjusza, czyli algebra i geometria w jednym

— demonstracje, pokazy

Stanowisko interaktywne (tablice multimedialne i komputery z programem SURFER) z możliwością obsługi i wydruku uzyskanych wizualizacji równań algebraicznych.