Rura Rubensa

— demonstracje, pokazy

Wizualizacja fal akustycznych z wykorzystaniem tzw. rury Rubensa. W rurze z głośnikiem znajduje się gaz, w którym dochodzi do zmian ciśnienia pod wpływem fal dźwiękowych. Efekt można obserwować w postaci zmiennej wielkości płomieni na rurze zależnie od emitowanego przez głośnik dźwięku.