W labiryncie nauki

— pokazy, zwiedzanie laboratorium

hasło programu:

Od idei do zastosowań

Zwiedzanie wybranych pracowni IFJ PAN:

L1 – Pracownia wzrostu monokryształów

Prezentacja unikalnej w skali kraju aparatury do wysokotemperaturowego wzrostu monokryształów metodą mikrowyciągania oraz metodą Czochralskiego. Zwiedzających naszą pracownię zapoznamy z metodami otrzymywania monokryształów z fazy roztopionej oraz przedstawimy budowę i zasadę działania posiadanej przez nas aparatury. Ponadto, Zwiedzający będą mogli na żywo zobaczyć proces wzrostu kryształu fluorku litu metodą Czochralskiego.


L2 – Laboratorium aparaturowych źr
ódeł neutronów im. Prof. J.A. Czubka

Podczas zwiedzania laboratorium będzie można: zapoznać się z budową i zasadą działania urządzeń pracujących w oparciu o reakcję syntezy termojądrowej (tokamak np. JET, ITER; stellarator np. W7-X; plasma- focus np. PF-24); zobaczyć nasze urządzenie typu plasma- focus (PF-24); wysłuchać prezentacji na temat fuzji termojądrowej.


L3 – Laboratorium badań materii miękkiej – niezwykłe stany skupienia materii

W naszym laboratorium będzie można poznać niezwykłe stany skupienia materii, jakimi są ciekłe kryształy. Dowiecie się, gdzie w przyrodzie można spotkać substancje ciekłokrystaliczne i do czego są one używane. Zaprezentowane zostaną ciekawe własności światła, proces powstawania barw i zjawisko polaryzacji światła. Zwiedzający poznają także wpływ bardzo niskich temperatur na własności optyczne otaczających nas przedmiotów.


L4 –
Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych – pomiary radioaktywności w środowisku
*
zwiedzanie Laboratorium od godz. 17:00

Promieniowanie jonizujące pochodzące od naturalnych pierwiastków promieniotwórczych obecne jest na Ziemi od milionów lat! Możemy je spotkać wszędzie – w zakładach pracy i swoich domach. Pokażemy jak i czym je się mierzy i jak ograniczać jego wpływ na ludzi. Porozmawiamy także o radonie – naturalnym izotopie promieniotwórczym  w naszych domach a także o zagadnieniach związanych z energetyką i bronią jądrową. Będziemy mogli zobaczyć promieniowanie jonizujące w komorze mgłowej a także sterować modelem elektrowni jądrowej.


L5 – Fizyka w Wielkich Laboratoriach

Prezentacja udziału polskich naukowców, w tym naukowców z IFJ PAN, w wielkich międzynarodowych eksperymentach takich jak ATLAS, ALICE i LHCb, które wykonują pomiary zderzeń protonów i jąder w największym na świecie akceleratorze cząstek elementarnych LHC. Prezentacje połączone są z rozmową (przez tele-most) z pracownikami Instytutu przebywającymi obecnie w CERN.


L6 – Laboratorium Badań Magnetycznych

Podczas zwiedzania laboratorium zostanie omówiona budowa i zasada działania magnetometru typu SQUID. Zostaną również przeprowadzone pokazy z dziedziny magnetyzmu, niskich temperatur i nadprzewodnictwa, gdzie zaprezentujemy skroplone gazy, takie jak azot i tlen oraz lewitację nadprzewodnika wysokotemperaturowego.


L7 – Pracownia obrazowania magnetyczno-rezonansowego

Prezentacja metody obrazowania umożliwiającej badanie struktury oraz funkcji organów wewnętrznych organizmów żywych, szeroko wykorzystywanej w diagnostyce medycznej. W pracowni wyposażonej w najnowocześniejszą w Polsce aparaturę o polu magnetycznym 9.4T będzie możliwość między innymi obejrzenia szczegółowej struktury mózgu, a także obserwacji pracy serca myszy oraz innych organów wewnętrznych małych zwierząt obrazowanych w warunkach in vivo, z precyzją przewyższającą wielokrotnie skanery używane w praktyce szpitalnej. Goście zapoznają się też z pracami mającymi na celu poszukiwanie nowych terapii w schorzeniach neuro- i kardiologicznych.


L8 – Laboratorium Spektrometru Całego Ciała

Spektrometr całego ciała to unikatowe narzędzie badawcze. Umożliwia pomiar pierwiastków promieniotwórczych w ciele człowieka. Obecnie jest wykorzystywany do pomiarów u osób, które z powodów zawodowych są narażone na oddziaływanie wysokoaktywnych materiałów (np. personel medyczny zakładów medycyny nuklearnej). Spektrometr jest również wykorzystywany w sytuacjach awaryjnych, takich jak awaria Elektrowni Jądrowej Fukushima I.


DAI
– Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej

Zwiedzający spotkają się z pracownikami, którzy opowiadać będą o swoim udziale w międzynarodowych projektach naukowych. Odwiedzający zobaczą proces produkcji detektorów scyntylacyjnych wykorzystywanych w projekcie Pierre Auger oraz poznają sposób ich testowania za pomocą specjalnego stanowiska testowego.

Zobaczą podczas pracy zaawansowaną obrabiarkę numeryczną oraz będą mogli z bliska obserwować wydruk z drukarki 3D. Zobaczą również unikatowe eksponaty będące pamiątkami niektórych wielkich eksperymentów fizycznych.

Programiści i elektronicy pomogą dzieciom, poprzez zabawę, postawić pierwsze kroki w programowaniu.

Przybyli goście będą mogli zobaczyć i poznać różne zjawiska fizyczne, od lewitacji w polu magnetycznym po efekty wynikające z prawa Archimedesa.

Zwiedzający zobaczą prototyp teleskopu CTA (Cherenkov Telescope Array) służący do badań wysokoenergetycznego promieniowania gamma w czasie pracy, a także poznają szczegóły projektu budowy wielkich obserwatoriów astronomicznych.

 

CCB – Centrum Cyklotronowe Bronowice

Wizyta w jednym z siedmiu miejsc w Europie, gdzie prowadzona jest protonowa terapia nowotworowa. Zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć gdzie opracowuje się dane kliniczne, przygotowuje plany terapii, a także pozycjonuje i napromieniowuje pacjentów.

Zaprezentujemy Stanowiska Terapii Oka, Stanowiska Gantry, Stanowiska Tomografu Komputerowego wraz ze stanowiskami pozycjonowania pacjenta oraz hali eksperymentalnej służącej do badań z fizyki i nauk pokrewnych.

Pokażemy Państwu również w jaki sposób intensywnie pracujemy nad ulepszaniem metod radioterapii. W ramach projektu INSPIRE wspólnie z 15 partnerami z Unii Europejskiej  przygotowujemy nowe oprogramowanie do planowania leczenia, oryginalne sposoby formowania wiązki protonów oraz pracujemy nad lepszym zrozumieniem mechanizmów oddziaływania protonów z materiałem biologicznym.

 

Alicja w krainie cząstek…
* grupa max. 5 osób

Czy widziałeś cząstki o rozmiarach 10^13 razy mniejszych od średnicy włosa, czy cząstki żyjące 10^-20 sekundy? Jak wygląda antymateria? Przyjdź, a zobaczysz wirtualny świat cząstek przez specjalne okulary.