Magazynowanie energii

— ćwiczenia laborytaryjne, pokazy, warsztaty

Tematem warsztatów będzie przedstawienie osiągnięć technicznych dotyczących z zakresu technologii energetycznych oraz magazynowania energii. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z możliwościami wytwarzania energii za pomocą systemów fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, elektrowni wodnej i jądrowej. Kolejne zagadnienia to technologie magazynowania energii elektrycznej, energii elektrycznej w postaci energii chemicznej paliw, ciepła oraz budowy zminiaturyzowanych systemów energetycznych. Przedstawione zostaną także zagadnienia z rozwojem elektromobilności, wykorzystaniu ogniw paliwowych, i innych elektrochemicznych źródeł energii.