Lean Management Laboratory

— ćwiczenia laborytaryjne, konkursy, pokazy, warsztaty

W ramach warsztatów z zakresu tematyki Lean Management zaplanowano symulację procesu produkcyjnego m.in. z użyciem klocków np. Lego, Enigma. Do udziału w symulacji będą zaproszone sześcioosobowe zespoły, których zadaniem będzie zaprojektowanie i ułożenie procesu produkcyjnego (zgodnie z podanymi początkowymi założeniami) w taki sposób, by w trakcie symulacji tego procesu osiągnąć możliwie jak najlepsze efekty, czyli wypracować jak największe zyski. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję zyskać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i poznają sposób doskonalenia własnej pracy, tworzenia rozwiązań na efektywniejsze gospodarowanie posiadanymi zasobami, energią, miejscem i czasem. Podczas warsztatów uczestnicy rozwiną umiejętności współpracy i działania w grupie, a także komunikacji w zespole, kreatywności, logicznego myślenia i konsekwentnej organizacji czasu pracy.