Recykling – nowe możliwości pozyskiwania metali

— ćwiczenia laboratoryjne, konkursy, pokazy, warsztaty

Przy obecnym dynamicznym rozwoju świata, recykling staje się podstawą dostarczania surowców dla wielu gałęzi gospodarki. Podstawową zasadą recyklingu jest maksymalne wykorzystanie dostępnych odpadów przy jak najmniejszym nakładzie energetycznym i surowcowym. Odpady metalowe w dużej części można poddawać niemal bezstratnemu recyklingowi. W trakcie wykładu zostaną przedstawione zagadnienia związane z recyklingiem aluminium (puszki, opakowania typu tetra-pak), miedzi, ołowiu (złom akumulatorowy) i metali szlachetnych – srebra i złota. Zaprezentowane zostaną surowce wtórne będące cennym źródłem wielu metali nieżelaznych. Przedstawione zostaną sposoby recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tzw. ZSEE poczynając od właściwej segregacji odpadów po procesy pirometalurgiczne oraz hydrometalurgiczne pozwalające na odzysk metali i ich ponowne użycie w produkcji.

wykładowca: dr inż. Piotr Handzlik