Laboratorium badań wysokotemperaturowych

— ćwiczenia laboratoryjne, konkursy, pokazy, warsztaty

Prąd elektryczny to ruch cząstek obdarzonych ładunkiem, inaczej określanych jako nośniki ładunku. W trakcie pokazu zostaną przedstawione w formie doświadczeń skutki przepływu ładunku w elektrolitach ciekłych (świecąca żarówka, osadzanie i roztwarzanie metali, owocowe baterie). Na zakończenie zostanie omówiony i przedstawiony przepływ ładunku w metalu przy wykorzystaniu reakcji typu redox- bijące serce galu.