Laboratorium mikroskopii elektronowej (TEM)

— ćwiczenia laboratoryjne, konkursy, pokazy, warsztaty

Pokaz skaningowej mikroskopii elektronowej. Słuchacze zapoznają się z podstawowymi pojęciami oraz metodami analitycznymi. Poznają różnicę między mikroskopią SEM, a TEM.