Przemysł 4.0

— pokazy, warsztaty

Przemysł 4.0 (ang. Industry 4.0), którego charakterystyczną cechą jest zanik bariery pomiędzy ludźmi i maszynami, wykorzystanie chmury obliczeniowej (ang. Cloud computing) oraz upowszechnienie tzw. „Internetu Rzeczy” (ang. IoT, Internet of Things, umożliwia globalny dostęp danych oraz maszyn. Istotnym filarem Industry 4.0 jest „inteligencja maszynowa”, która zakłada autonomizację procesów produkcyjnych, do której można również zaliczyć organizację produkcji oraz reagowanie na zmiany zapotrzebowania na produkt o konkretnych parametrach. Linia produkcyjna, w którą wyposażone jest laboratorium pozwala na prezentację możliwości Industry 4.0. W ramach pokazu zaprezentowany zostanie sposób łączenia systemów produkcyjnym ze światem wirtualnym oraz Internetem Rzeczy.