Pokazy eksperymentów w Laboratorium Elektrotechniki

— pokazy

Przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące pola magnetycznego. Pokazane zostaną wizualizacje linii pola, oddziaływanie pola na materiały o różnych właściwościach magnetycznych, oddziaływanie pola magnetycznego na przewodnik z prądem i inne. Zademonstrowany zostanie silnik prądu stałego, którego wirnik lewituje w polu magnesów trwałych. Silnik ten nie posiada konwencjonalnego zasilania zewnętrznego.
Wykorzystaniem generatora van de Graaffa, generowanie ładunków oraz sił w elektrostatyce i zachodzące w tym obszarze zjawiska.