Między zabawą a chemią w kuchni

— demonstracje, pokazy

Tematem realizowanego programu będą pokazy oraz proste w wykonaniu eksperymenty naukowe dotyczące analizy zapachów, barwników i wybranych składników z wykorzystaniem produktów żywnościowych. Pokazy i eksperymenty naukowe będą dotyczyły przede wszystkim badania (identyfikacji) zapachów olejków eterycznych oraz zapachów naturalnie obecnych w kuchni (np. ziół, przypraw itp.). Badane będą również właściwości barwników uzyskanych z roślin oraz barwników sztucznych stosowanych w żywności. Będzie przeprowadzana obserwacja zmian ich barwy pod wpływem czynników chemicznych, a także ich rozdział (różnymi czynnikami) na składowe.