Produkcja lodów

— warsztaty

Zajęcia mają na celu pokazanie jak się produkuje lody, z jakich składników i jakimi technikami.