Laboratorium Geochronologii i Geochemii Izotopów (pokaz nr 10)

— zwiedzanie laboratorium

Zwiedzający zobaczą jak wygląda najczystsze laboratorium geochemiczne w Polsce zaprojektowane w unikalnej technologii eliminującej wszelkie części metalowe od przestrzeni roboczej, jak również prezentację ablacji laserowej przy użyciu lasera ekscymerowego 193 nm (ArF) firmy Resonetics podłączonego do kwadrupolowego spektrometru masowego ICPMS XSeries II oraz spektrometru mas z indukcyjnie wzbudzoną plazmą MC ICPMS Neptune.