Świat mikroskamieniałości (pokaz nr 6)

— warsztaty

Zaglądamy do fascynującego świata niewidocznych gołym okiem skamieniałości i poznajemy ich wielkie znaczenie dla odtwarzania przeszłości geologicznej. W programie: prezentacja wprowadzająca do tematu połączona z dyskusją z publicznością; oglądanie różnych rodzajów mikroskamieniałości pod mikroskopem i binokularem; wybieranie okazów z piasków mioceńskich pod binokularem; dla porównania oglądanie wybranych makroskamieniałości.