Ten sam a jednak inny – różne oblicza węgla (pokaz nr 2)

— demonstracje, pokazy

Na tym stanowisku będzie można znaleźć odpowiedz na pytania dlaczego ten sam pierwiastek może występować w przyrodzie w wielu postaciach, jak one wyglądają i dlaczego w jednej z nich nie jest on wart ani złotówki, a w innej miliony. Dowiemy się dlaczego węgiel jest równie ważny jak tlen, czy może przewodzić prąd, co to jest grafen i czy sami możemy zrobić diament? Poznamy szerokie zastosowanie tego niezwykłego pierwiastka, nie omijając jego wartości jubilerskich, energetycznych czy nawet leczniczych. Uczestnicy, w skali makro i mikro, obejrzą różne stadia przeobrażenia węgla (od drewna po diament) oraz liczne, niekiedy zaskakujące, sposoby występowania tego pierwiastka. Każdy ze słuchaczy będzie mógł zabrać ze sobą okaz węgla w postaci skały lub minerału, a może nawet biżuterii.